Mjøsprøve 2 

Mjøsprøve 2 arrangeres 14. og 15. oktober 2023

Velkommen til Mjøsprøven som arrangeres på Hamar 14. og 15. oktober.

Det blir 4 partier hver dag i Vang. UK/AK partier begge dager og VK på lørdag.

Prøven har færre partier enn vi pleier og ha, noe av dette skyldes at vi ikke har satt ut

fugl de 2 siste årene, men det har blitt observert bra med stamfugl samt flere kull i

terrengene.

Sekretariat: Vikingskipet Motell, opprop kl. 08.00 begge dager. Parkering er på

Vikingskipet, partinummer er merket. Vennligst parker bak skiltet.

Prøven er nå fulltegnet med lange ventelister lørdag. Søndag derimot er det ikke

ventelister så ønsker du å melde på kan du gjøre dette på web via nkk.no.

Ønsker du å trekke deg fra venteliste for full refusjon må dette gjøres skriftlig 7 dager

før prøvestart.

Prøveleder: Kai Kjernsholen 97 97 51 20

Prøvesekretær vedr. spørsmål ang. påmelding: Anne-Grethe Sætrang 95 85 13 99/

mail: agzrang@online.no

Krav om sauebevis.

Sekretariatet ønsker deltakere og våre dommere; Arnfinn Berntsen, Dag Arne

Berget, Rune Brenna, Ulf Fløymo, Jan Terje Haugen, Cato Jonassen og Espen

Schjølberg velkommen til årets Mjøsprøve.

Anne-Grethe Kai Nichlas