Dommerutvalget

Vel blåst og godt nytt for Hed-Opps dommerelever og dommerutvalg!

Våre fem dommerkandidater ble briefet tett opptil «Kongsvold-1», praktisk eksamen over tre dager på Dovrefjell etter første opplæringsåret.

Onsdag-torsdag-fredag 10.-12. august presterte alle sammen å bestå denne milepælen. Gratulerer så mye til Roger Brenden, Rune Carlsen, Steinar Loe, Stian Hagen og Stian Midtsveen !

Foran seg har de igjen ett år til endelig autorisasjon. Det innebærer fortsatt mye innsats og fokus, og de kan nå være den ene av to dommere i VK første dags kvalik for flere dagers VK-arrangement. Det er et kjærkomment bidrag til dommertilgang for arrangører og deltagere.
Vår Jan Terje Haugen var også i år med som sensor under autoriasasjonsdagene!
Vi er stolte og jager på videre fram til medio august neste år, da avsluttende autorisasjon skjer.

Mvh lokalt dommerutvalg

Knut Grindstuen

Jan Terje Haugen

Arne Hovde

Mentor Kjell Duedahl steppet inn og bidro godt med erfaring og skjønn. Kjell har veldig mye dømming bak seg i inn- og ikke minst utland, mange VM og FCI-prøver.

Konsentrerte kandidater jobber med dommerboka i lunsjen. 


Hed-Opp FHK er den klubben i landet med flest dommere. Dommerutvalget i klubben har siden 1994 utdannet jaktprøvedommere. HedOpp har for tiden 5 dommerelever under utdanning.

Dommerutvalget består av:

Arne Hovde

Knut Grindstuen

Jan Terje Haugen

Dommerutdanningen i HedOpp regi foregår slik at en aktuel kandidat blir anbefalt av noen. Det formelle grunnlaget er at vedkommende har dressert og ført en hund fram ti 1AK. En blir ikke anbefalt uten at en har bred erfaring fra prøver, jakt og dressering. Den kanskje viktigste kvalifikasjonen er de menneskelige egneskaper kandidaten innehar. En skal ha evnen til ordlegge seg godt, kunne lede en gruppe mennesker, ha ro og sindighet og tåle et visst press. Dommerutdanningen tar to år.

Rent praktisk foregår det slik at en tilstreber å ha fem praksissamlinger pr kull, fordelt på høst, vinter og lavland.
Likeså viktig er det teoretiske opplegget. Å kunne regelverket er en ting, men å vurdere situasjoner er noe helt annen. For å drille kandidatene i dette, går en gjennom dreiebøker fra tidligere finaler og tar opp problemstillinger herfra.
Kandidatene blir stilt spørsmål, «grillet» på sine avgjørelser og må kunne begrunne dem godt. VK stiller spesielle krav til en dommer. Hva avgjør at du setter en hund over en annen? Kandidatene blir på forhånd opplyst om at de vil bli satt på prøve i denne sammenhengen. Det er gjennom slike samtaler at det skjer en utvikling hos kandidatene.