Dommerutvalget

Revisjon av jaktprøvereglementet 

Det foregår i disse dagen en revisjon av jaktprøvereglementet for våre fuglehunder. Dette er noe som gjøres hvert 5. år og som vi har anledning til å gi tilbakemelding på som Fuglehundklubb. 

Det er kommet en siste høringsrunde på forslag til revisjon av jaktprøvereglement for jaktprøver. Det er viktig at alle som ønsker, bidrar til med synspunkter til. Har dere innspill, så send disse til Lokalt Dommerutvalg. 

Vedlegget er et word-dokument, og det siste som er mottatt av endringer sentralt er farget med rød skrift, og det kan skrives evnt innspill ETTER de røde tekstene i «vår versjon» her, og lagres før sending. Sendes til lokalt dommerutvalg: arne.hovde@elvia.no og gjerne med kopi til jan@acomas.no og kgrindstuen@hotmail.com 

Klubben har fått 4 nye autoriserte dommere under eksamen på Kongvold 2 den 13. og 14. august 2022. Et langt og krevende løp hvor kandidatene har prioritert utdanning og elevarbeid fremfor egne hunder er dermed endelig over og vi kan gratulere dere som autoriserte fuglehund dommere: Roger Brenden, Rune Carlsen, Stian Hagen og Stian Midtsveen

Det ble totalt autorisert 8 nye dommere i 2022

Mvh lokalt dommerutvalg

Knut Grindstuen
Jan Terje Haugen
Arne Hovde

Mentor Kjell Duedahl steppet inn og bidro godt med erfaring og skjønn. Kjell har veldig mye dømming bak seg i inn- og ikke minst utland, mange VM og FCI-prøver.

Konsentrerte kandidater jobber med dommerboka i lunsjen. 


Hed-Opp FHK er den klubben i landet med flest dommere. Dommerutvalget i klubben har siden 1994 utdannet jaktprøvedommere. HedOpp har for tiden 5 dommerelever under utdanning.

Dommerutvalget består av:

Arne Hovde

Knut Grindstuen

Jan Terje Haugen

Dommerutdanningen i HedOpp regi foregår slik at en aktuel kandidat blir anbefalt av noen. Det formelle grunnlaget er at vedkommende har dressert og ført en hund fram ti 1AK. En blir ikke anbefalt uten at en har bred erfaring fra prøver, jakt og dressering. Den kanskje viktigste kvalifikasjonen er de menneskelige egneskaper kandidaten innehar. En skal ha evnen til ordlegge seg godt, kunne lede en gruppe mennesker, ha ro og sindighet og tåle et visst press. Dommerutdanningen tar to år.

Rent praktisk foregår det slik at en tilstreber å ha fem praksissamlinger pr kull, fordelt på høst, vinter og lavland.
Likeså viktig er det teoretiske opplegget. Å kunne regelverket er en ting, men å vurdere situasjoner er noe helt annen. For å drille kandidatene i dette, går en gjennom dreiebøker fra tidligere finaler og tar opp problemstillinger herfra.
Kandidatene blir stilt spørsmål, «grillet» på sine avgjørelser og må kunne begrunne dem godt. VK stiller spesielle krav til en dommer. Hva avgjør at du setter en hund over en annen? Kandidatene blir på forhånd opplyst om at de vil bli satt på prøve i denne sammenhengen. Det er gjennom slike samtaler at det skjer en utvikling hos kandidatene.