OM KLUBBEN

 

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb er norges største distriktsklubb. Klubben ble etablert i 1966 av en gruppe entusiaster med Rolf Sevendal i spissen og har vokst til en stabil klubb med en stor aktiv medlemsmasse med mange ressurser. I klubben vår finner du et fellesskap på tvers av de ulike fuglehundraser. Klubbens formål er å arbeide aktivt for jakthundsak, fuglehundsport og ansvarsbevisst hundehold i samråd med Norsk Kennelklubb og Fuglehundklubbenes Forbund. Vi ønsker å legge forholdene best mulig tilrette for å eie og bruke stående fuglehunder i Norge.

HedOpp har passert 900 medlemmer

Hed Opp har passert 900 medlemmer!!!

Klubben har i dag 911 medlemmer som har betalt medlemskontingent i 2022.

Dette er tidenes høyeste medlemstall, med en økning på over 300 medlemmer i løpet av de 3 siste årene. 

Det som er enda mere imponerende er at de finnes HedOpp medlemmer i hele landet. Det er medlemmer fra Alta nord til Kristiansand i sør, og det er mange medlemmer med postadresse utenfor innlandet.

Mange bor så langt unna at de ikke kan benytte våre tilbud, men velger å være medlem og støtte oss likevel. Vi tar det som et tegn på at de liker klubbens formål om å arbeide aktivt for jakthund sak, fuglehund sport og et ansvarsbevisst hundehold.

Et så stor antall medlemmer forplikter også oss som klubb, og vi jobber kontinuerlig med å øke og forbedre våre tilbud, og vi har flere planer.

Antall dressurkurs er allerde økt betraktelig, og vil utvides ytterligere.

Siste tilskudd er at vi ønsker og etablere egen ungdomsgruppe i klubben, og håper vi kan lage et sosialt og uformelt miljø med felles interesse for fuglehund og mange aktiviteter for ungdom med tanke på å videre rekruttering av nye medlemmer inn i klubben.

Ønsker også du å bli medlem i Norges største distriktklubb for fuglehunder, kan du melde deg inn her: https://www.hedopp.no/blimedlem/

Sponsorer