Årsmøte med foredrag 7. mars

Ihht vedtektene og §3-3 innkaller styret i HedOpp FHK til Årsmøte på Prøysenhuset (Rudshøgda) tirsdag 7.mars kl.18.00. 

Dagsorden.

- Årsberetning.- Regnskap med revisors beretning.

- Budsjett 2023.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

- Forslag til kandidater til valgene.

Forslag fra medlemmene skal sendes skriftlig til styret innen 14. februar Sendes leder på e-post: leder@hedopp.no

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 14.februar. Sendes leder i valgkomiteen på e-post: gun-steb@online.no tlf: 909 17 720

Fullstendig dagsorden blir lagt ut på hjemmesiden senest to uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli foredrag med Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen med foredraget: «Født sånn eller blitt sånn» hvor de forteller om sine erfaringer og sin vei til målet gjennom allsidig bruk av hundene med dressur og trening.

Velkommen!


OM KLUBBEN

 

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb er norges største distriktsklubb. Klubben ble etablert i 1966 av en gruppe entusiaster med Rolf Sevendal i spissen og har vokst til en stabil klubb med en stor aktiv medlemsmasse med mange ressurser. I klubben vår finner du et fellesskap på tvers av de ulike fuglehundraser. Klubbens formål er å arbeide aktivt for jakthundsak, fuglehundsport og ansvarsbevisst hundehold i samråd med Norsk Kennelklubb og Fuglehundklubbenes Forbund. Vi ønsker å legge forholdene best mulig tilrette for å eie og bruke stående fuglehunder i Norge.

HedOpp har passert 900 medlemmer

Hed Opp har passert 900 medlemmer!!!

Klubben har i dag 911 medlemmer som har betalt medlemskontingent i 2022.

Dette er tidenes høyeste medlemstall, med en økning på over 300 medlemmer i løpet av de 3 siste årene. 

Det som er enda mere imponerende er at de finnes HedOpp medlemmer i hele landet. Det er medlemmer fra Alta nord til Kristiansand i sør, og det er mange medlemmer med postadresse utenfor innlandet.

Mange bor så langt unna at de ikke kan benytte våre tilbud, men velger å være medlem og støtte oss likevel. Vi tar det som et tegn på at de liker klubbens formål om å arbeide aktivt for jakthund sak, fuglehund sport og et ansvarsbevisst hundehold.

Et så stor antall medlemmer forplikter også oss som klubb, og vi jobber kontinuerlig med å øke og forbedre våre tilbud, og vi har flere planer.

Antall dressurkurs er allerde økt betraktelig, og vil utvides ytterligere.

Siste tilskudd er at vi ønsker og etablere egen ungdomsgruppe i klubben, og håper vi kan lage et sosialt og uformelt miljø med felles interesse for fuglehund og mange aktiviteter for ungdom med tanke på å videre rekruttering av nye medlemmer inn i klubben.

Ønsker også du å bli medlem i Norges største distriktklubb for fuglehunder, kan du melde deg inn her: https://www.hedopp.no/blimedlem/