BÅREN TRENINGSTERRENG

I Båren i Engerdal har Hedmark og Oppland Fuglehundklubb et terreng på ca. 7,5 km2 med dispensasjon fra båndtvangen i periodene 1. april - 30. april og 1. juli - 20. august for kondisjon og dressurtrening av fuglehunder

Ønsker nærmere informasjon kontakt Morten Sørensen tlf. 909 33 869

Avkjøring til Båren er ca 11 km. nord for Isterfossen på RV 26. Stedet er skiltet fra RV 26 mellom Isterfossen og Sømådalen. 

Om vinteren parkerer du på østsiden av Rv 26 rett nord for Svalåsen (ved vei til Hogsetvollen N61 59 687 E11 43 386) og følger skiløype på vestsiden av veien opp mot brakka. Der kan du løse treningskort.

Priser 2024:

Dagskort kr 50,- pr hund

Sesongkort for inntil 2 hunder kr. 350,-

Betales på Vipps nr.26815

Innerst i terrenget er det en idyllisk "oase" med gapahuk.

 Det er ikke lenger krav til sauerenhetsbevis i Båren