Jaktprøver

Hed-Opp FHK er den fuglehund klubben i landet som arrangerer flest jaktprøver. Det er opptil hele 1700  prøvestarter på Hed-Opp prøver i løpet av ett år, klubben arrangerer 3 høyfjellsprøver, 2 lavlandsprøver, 1 skogfuglhund prøve og siste tilskudd er apportprøve.

Fra protokollen 28. januar 1966 da klubben ble stiftet står det: " Klubben vil i første rekke samle medlemmene til trening og instruksjonskurs og i det hele tatt bibringe medlemmene mest mulig kjennskap til fuglehund og fuglehundjakt, og opplæring av fuglehunder. Senere vil klubben søke å arrangere jaktprøver og være medarrangør på lokale utstillinger."

Etterhvert så har klubben arrangert flere og flere jaktprøver. Pr. d.d så arrangerer klubben tre jaktprøver på fjellet om vinteren; i Espedalen, på Dovre og Sømådalen/Femunden. Likeens to på lavland om høsten, på Helgøya og i Vang H, samt en skogsfuglprøve på Budor i Løten. Våre jaktprøver har fått godt renomè gjennom årenes løp og vi har dyktige arrangører til å ta seg av både deg og hunden som jaktprøvedeltaker.

I tillegg arrangeres "uhøytidlig" klubbprøve for klubbens medlemmer på lavland. Informasjon om prøvene ligger i egne faner.

Rolf Sevendals Minneløp

Espedalsprøva

Dovrefjellsprøven 

Mjøsprøve 1 Lavland

Mjøsprøve 2 Lavland

Skogfuglhundprøve Budor

Apportprøve 

Klubbprøve