Mjøsprøve 1 / NM Lavland 2021

Partlister og ventelister for NM og Mjøs1 er nå oppdatert pr. 07.10 kl 21:30
Det er venteliste alle dager.   

Opprop hver dag kl. 08.00 på parkeringsplassen ved VIKINGSKIPET.

Sekretariat finner dere i andreetasjen inne på Vikingskipet Motell og Vandrerhjem, Åkersvikvegen 24, 2321 Hamar.

Prøveleder er Kai Kjernsholen. Epost: kai.kjernsholen@sulland.no, tlf: 979 75 120

Prøvesekretær er Anne-Grethe Sætrang. Epost: agzrang@online.no, tlf: 958 51 399

Alle spørsmål angående påmeldinger rettes til prøvesekretær.

Hvis du ikke kan delta vær snill å melde fra så raskt som mulig til prøvesekretær; Anne-Grethe Sætrang agzrang@online.no 

Egenerklæring løpetid klikk her: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc 

Vi ønsker alle sammen velkommen til hyggelige dager på Hedmarken!

Premielister Mjøsprøve 1