Velkommen til Dovrefjell utstillingen 2023

Hjerkinn Fjellstue/ridehallen fredag 31. mars kl. 17.00

Utstilling for hunder i gruppe 7
(Breton, Engelsk setter, Irsk setter, Gordon setter, Münsterlander, Pointer, Vorsterhund og Weimaraner)

Dommer: John Smedbakken - forbehold om dommerendringer

Påmelding til utstilling gjøres primært via dogweb. Ved manuell påmelding kontakt utstillingsleder først!!!

Påmeldingsfrist web 20 mars 2023

Startkontigent NKK medlemmer kr 450,-. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris. 1800.15.30387

Ved spørsmål send e-post til belvestad@mil.no eller kontakt Birthe Elvestad på mobil 92204853

Dovrefjellsutstillingen arrangeres samtidig med Dovrefjellsprøven.

Det vil bli satt opp eget utstillingsparti for de som ønsker å delta på både jaktprøven og utstillingen.

VIKTIG INFORMASJON TIL UTSTILLERE!!!!

Utstiller er selv ansvarlig for å møte ved ringen i rett tid.

Utstiller er i alle henseender ansvarlig for sin(e) hund(er) på utstillingsplassen.

Gyldig vaksinasjonsattest mot valpesyke må forevises i utstillingens sekretariat.

Utstiller kan forlate området når rasen er ferdig bedømt.

Utstillingen gjennomføres innendørs, i en ridehall.

Underlaget er en blanding av sand og spon.

Selv om utstillingen er innendørs kan det blir kaldt, så kle deg godt!

Velkommen til en trivelig innendørs utstilling på Hjerkinn Fjellstue!