Det blir ikke Dovre fjell utstilling i 2024

Det arrangeres nå for mang utstillinger i Norge, så det er derfor ønskelig at antall utstllinger skal reduseres. HedOpp for derfor ikke anledning til å arrangere ustilling på Dovre i 2024. Vi beklager dette, og det er ikke vår avgjørelse.