Aversjon sau hund 2023

Det er ofte krav til sauebevis på fuglehund trening, apport prøver, jakt og jaktprøver. Det er også krav til sauebevis i treningsterrenget på Nordhue. Så benytt vårt tilbud og sørg for at din hund har sauebevis før aktivitetene starter opp.

Aversjon publiseres på denne siden på

Ønsker du å bli medlem for å oppnå medlemspris, meld deg inn her: 

https://www.hedopp.no/blimedlem