Dovrefjellsprøven

Arrangeres i midten av april hvert år. Prøva går over tre dager og det er bare UK og AK partier. Hvorfor?

Filosofien bak er at det for det første er mange nok konkurranser i VK. VK klasser legger oftest beslag på de beste terrengene og dommerne. På Dovrefjellsprøven fårflere hunder sjanse på å sikre seg en Derbybillet eller VK billett. 

Det er mye alvor i VK klassen, og filosofien er at dette skal en slippe her. Det har starter ca. 400 hunder hvert år på prøven, men påmeldingen har til tider vært enorm, helt opp i 700 påmeldte.