Verv og utvalg

Aktivitetsutvalg:
Dovrefjell:
Ludvig Gråtrud, 480 94 767

Espedalen:
Asgeir Bjerke 481 43 990

Rolf Sevendals Minneløp:
Lars Perry Øie, 909 75 365

Treningsterrenget i Bårfjell:
Morten Sørensen, 909 33 869

Treningsterrenget på Nordhue:
Cato Viken, 911 19 974
Jan Cato Torve, 416 76 592 (NVK Innlandet)

Utstillingsutvalg:

Ledig verv

Lavlandsutvalg:
Kai Kjernsholen 979 75 120

Revisorer:
Øystein Syversen
Jan Skrefsrud
Morten Dahlby (vara revisor)

 
Valgkomité:
Ole Gunnar Stenbrenden (leder) 909 17 720
Øystein Syversen, 416 05 900
Tor Suleng, 917 12 118
Øivind Skurdal 975 92 180


Medlemsservice:
Ingunn Sømåen, 959 41 428

Web redaktører:
Arnfinn Berntsen