Verv og utvalg

Aktivitetsutvalg:
Dovrefjell:
Ludvig Gråtrud, 480 94 767

Espedalen:
Asgeir Bjerke 481 43 990

Rolf Sevendals Minneløp:
Lars Perry Øie, 909 75 365

Treningsterrenget i Bårfjell:
Morten Sørensen, 909 33 869

Treningsterrenget på Nordhue:
Astri Norøy, 995 24 416
Jan Cato Torve, 416 76 592

Utstillingsutvalg:

Anita Asbjørnsen Løvlien, 413 36 139 

Lavlandsutvalg:
Kai Kjernsholen 979 75 120

Revisorer:
Øystein Syversen
Jan Skrefsrud
Morten Dahlby (vara revisor)
Valgkomité:
Stein Sorknes, 979 56 604
Øystein Syversen, 416 05 900
Tor Suleng, 917 12 118
Jan Terje Haugen, 975 38 999
Medlemsservice:
Se egen side (fane) "Bli medlem"
Web redaktører:
styret