Presentasjon av styret

Arnfinn Berntsen

Leder

mob: 962 32 888 

 mail: leder@fuglehundklubb.no

Ole Gunnar Stenbrenden

nestleder

mob: 909 17 720  

mail: gun-steb@online.no

Kai Kjernsholen

Styremedlem - ansvarlig for lavlands aktivitet og prøveleder.

 mob: 979 75120 mail: kai.kjernsholen@sulland.no 

Lars Perry Øie

Materialforvalter og prøveleder

mob: 909 75 365 

 larsperry@icloud.com 

Arne Hovde

Styremedlem, prøvelder og leder dommerutvalg

mob: 913 27 755 arne.hovde@gmail.com 

Inngunn Sømåen

Varamedlem - prøvesekritær og ansvarlig for medlemsservice og 

mob: 959 41 428  ingunn.somaen@hotmail.com 


Dag Arne Berget

Varamedlem - ansvarlig for oppdatering Hed/Opp Cup

mob: 915 40 558   dag.berget@gmail.com