TRENINGSTILBUD

Apportprøve kurs 2021

Det har vært en del forespørsler om det skal være apportprøvekurs i år tilsvarende det som var i fjor. Og vi kan bekrefte at det blir apportprøvekurs i år også. Det blir lagt opp til et helgekurs hvor man trener på elementene som er på en apportprøve. Det blir søk apport, vann apport og spor apport. Det annonseres hvilken helg dette blir, og det blir før HedOpp apportprøve på Malung, slik at det blir mulighet til å stille der.